Reklamacje i zwroty

Odstąpienie od umowy


Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość przysługuje klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres: Intibag Sp. z o.o. Bychowska 44/1, 04-536 Warszawa

Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie w/w 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić (koszt wysyłki pokrywa kupujący) wraz z wypełnionym i załączonym do przesyłki formularzem oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość oraz dowodem sprzedaży:

Adres do wysyłki:
Intibag Sp. z o.o.
Bychowska 44/1
04-536 Warszawa
Polska

Informujemy, że nie przyjmujemy paczek za pobraniem. Pieniądze zwracamy na podane konto bankowe Klienta. Nie odbieramy paczek ze zwrotami towarów ze skrytek InPost. Prosimy o przesłanie zwrotu towaru na podany adres.

Reklamacje


Podstawą wszczęcia procedury reklamacyjnej jest przesłanie do nas czystego reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu (paragon/ faktura) i wypełnionym i podpisanym formularzem reklamacyjnym. Towar zabrudzony nie będzie podlegał reklamacji. Aby zareklamować towar należy przesłać go listem poleconym lub paczką (nie przyjmujemy paczek wysłanych do nas za pobraniem) na poniższe dane:

Intibag Sp. z o.o.
Bychowska 44/1
04-536 Warszawa

wraz z dowodem zakupu i wypełnionym formularzem reklamacyjnym.

Reklamację rozpatrzymy niezwłocznie maksymalnie w terminie do 14 dni od dnia otrzymania.